GLEDALIŠKO DRUŠTVO VURBERK


Na območju Občine Duplek je doma bogata gledališka tradicija. Igralske skupine so nastajale skoraj v vseh krajih sedanje občine, tako na Vurberku, v Koreni, Zimici, Dvorjanah in v Zgornjem Dupleku. Vso dogajanje se je odvijalo v okviru društev skozi daljše časovno obdobje.

Med vojnama se je razvila bogata dramska dejavnost na Vurberku, pod vodstvom takratnega župnika Kokelj Alojza. Društvo je delovalo pod imenom Katoliško prosvetno društvo(1904-1940). Takrat je bila najbolj odmevna ljudska uprizoritev drame: Črni križ pri Hrastovcu(1938). V tem času je bilo odigranih še več predstav. Med njimi tudi Osojski mutec (1939), Miklova Zala, Podrti križ, Kovačev študent,...

Na Vurberku je v času po letu 1945 dramsko dejavnost nadaljeval cerkveni organist Joško Krepek, ki je poskrbel za režijo drame Vrag in čevljar. Žal podatkov o drugih predstavah ni veliko. Ob koncu petdesetih se je na Vurberku društvo preimenovalo v Prosvetno društvo Vurberk. Režisersko taktirko je v svoje roke prevzela učiteljica Nada Zelenko. Pripravila je več komedij in dram: Vdova Rošlinka, Dva ducata rdečih vrtnic, Ugasle luči, Via Mala, Raztrganci,... Društvu je predsedoval g. Žižek. Takratni oder so predstavljale cerkvene kašče, hribček za cerkvijo-»kanonperg« in opuščeni grajski hlev, ki so ga ljudje s prostovoljnim delom uredili v dvorano, ki jo uporabljamo za delovanje še danes. Ob koncu šestdesetih let je z gledališko dejavnostjo, zavzeto nadaljeval Konrad Bezjak, ki je vodil amatersko gledališče na Vurberku preko deset let. V njegovi režiji so bile odigrane naslednje predstave: Davek na samce (1968), Valovi življenja (1969), Jurij Kozjak-slovenski janičar (1970), Rokovnjači (1971), Deseti brat (1972), Samorastniki (1973), Klobčič (1974), Raztrganci (1976), Hajduk Janušik (1977), Hodl de Bodl (1978) in Mlinarjev Janez (1978). Bil je tudi idejni vodja za začetek nastajanja letnega gledališkega odra, ki so ga z lastnimi rokami zgradili člani takratnega društva. Z njegovim odhodom je gledališka dejavnost v kraju na žalost zamrla.

Leta 2000 je bilo na pobudo nekaj posameznikov ponovno ustanovljeno Kulturno društvo Vurberk, ki ga je v začetku vodila Marjana Krepek in do naslednje prekinitve leta 2004 še Milena Pečar. V tem času je dve predstavi režiral Bojan Čebulj, upokojeni gledališčnik: Gustelj iz Dupelj (2001) in Molčeča jezikavka (2003).  

Leta 2009 je bilo društvo ponovno obujeno pod imenom Gledališko društvo Vurberk, ki deluje še danes. V režiji Kristijana Sandeta so uprizorili komedije Nasvidenje nad zvezdami (2009), Zmešnjava (2009) in  Kulturna prireditev v Črni mlaki (2010) ter nekaj kratkih skečev za priložnostne uprizoritve na prireditvah v občini Duplek.

Zapisala: Jelka Sužnik