KULTURNO DRUŠTVO FRANC BOGOVIČ DOBOVA


Mešani pevski zbor

V Dobovi se je vedno prepevalo. Prvi organizirani zbori so obstajali že v prejšnjem stoletju in to cerkveni. Najbolj znana je bila organistka ga. Plohlova, ki je imela zbor s 60 - timi pevci. Leta 1909 je v Dobovo prišel učitelj g. Franc Vadnal, ki je po I. svetovni vojni ustanovil prvi posvetni Moški zbor. Tudi v vasi Sela so vaščani organizirali Moški zbor. Obstajal je tudi zbor Rdečega križa in drugih organizacij. Po vrnitvi Dobovčanov iz izgnanstva leta 1945, so najprej organizirali Cerkveni zbor, ki ga je vodil takratni organist g. Tone Bogovič. Tudi v Selah je kmalu po II. svetovni vojni organiziran Moški zbor, ki ga je vodil naš znani zborovodja g. Franc Baškovič.

Leta 1961 je bil pri takratnem Prosvetnem društvu "Stane Vogrinc" ustanovljen Moški pevski zbor pod vodstvom učitelja g. Naceta Regoviča. Zbor je veljal za zelo kvalitetnega in je pel na vseh občinskih revijah in petkrat na posavskih revijah. Ko je zbor prevzel novi zborovodja g. Stane Ostrelič, je v njem prepevalo 28 pevcev. Na pobudo zagnane pevke Darinke Šegota je vzporedno z Moškim zborom začel delovati tudi Ženski nonet, ki ga je najprej vodil g. Jože Šumlaj, nato pa g. Stane Ostrelič. Ženski nonet je bil v kraju zelo priljubljen. Sodeloval je na revijah oktetov in tudi dosegel lepe uspehe. Leta 1988 se je večina pevcev iz Moškega zbora, ki je prenehal delovati, skupaj z Ženskim nonetom, pravtako po zaslugi pevke Darinke Šegota, združila v Mešani pevski zbor. Vodstvo zbora je prevzel prof. Darko Kaplan, pozneje prof. Jurica Grakalić. Od leta 1995 pa do leta 2004 je zbor vodil g.Franc Kene. Za njim je zbor prevzela Aleksandra Barič Vovk, ki ga je vodila do jeseni 2006, od takrat dalje pa je naša zborovodkinja Andreja Barič.

MePZ je že skoraj na začetku svojega delovanja navezal stike z MePZ Ciril Silič iz Vrtojbe in zamejskim MePZ iz Rupe in Peči. Z leti se je postala naveza s temi zbori že prava bratovščina, tako da se vsako leto srečamo pri enemu od zborov. Srečanje običajno vsebuje skupni koncert in družabno srečanje.

V svoji zgodovini je zbor navezal stike tudi z večino Slovenskih kulturnih društev v sosednji Hrvaški. Tako smo gostovali že v Zagrebu, Splitu, Šibeniku, večkrat v Reki in v Puli. V načrtu imamo navezavo tudi z ostalimi Slovenskimi Kulturnimi društvi.

V letu 2006 smo navezali tudi stike s KUD »Mijat Stojanovič« iz Babine Grede v Hrvaški Slavoniji, pri katerih smo tega leta gostovali s samostojnim programom. Oni pa so se nam oddolžili s svojim programom v maju 2007.

Sicer pa ima zbor v svojem letnem programu kar veliko stalnih aktivnosti, kot so razne tradicionalne prireditve in koncerti, sodelovanje na kulturnih prireditvah drugih organizatorjev, pevski reviji Posavja in drugih priložnostih.

Vaje ima zbor dvakrat na teden, pred pomembnimi nastopi tudi večkrat. Vsako leto dvakrat izvedemo tudi celodnevne vaje, pri čemer vadi vsak glas s svojim zborovodjem.

Leta 2008 je zbor praznoval 20 obletnico delovanja.