KULTURNO DRUŠTVO FRANC BOGOVIČ DOBOVA


DOBOVSKI PEVCI

Na pobudo takratnega predsednika KD F. Bogovič g. Branka Bogoviča smo v letu 2003 ustanovili skupino ljudskih pevcev z namenom prepevati stare ljudske pesmi ter ohranjati izročilo naših prednikov in tako to ljudsko pesem prenašati na mlajše rodove.

Skupina ljudskih pevcev šteje 10 članov. Večina pevcev so tudi zdajšnji člani MePZ, trije pa bivši člani. Delujemo pod imenom »DOBOVSKI PEVCI« v sklopu Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Vodja skupine je Slavko Požar.

Nastopamo na prireditvah javnega značaja našega društva pa tudi na raznih prireditvah drugih društev, oziroma kjer nas želijo poslušati.

Vsako leto se udeležimo območnega srečanja ljudskih pevcev. Dvakrat smo se uvrstili na regijsko srečanje, enkrat pa tudi na državno.

Vaje, ali bolje rečeno petje za dušo, imamo v mali dvorani kulturnega doma v Dobovi v povprečju 1 krat tedensko, včasih redkeje, pred nastopi pa pogosteje.