KULTURNO DRUŠTVO FRANC BOGOVIČ DOBOVA


BESEDA

Literarna sekcija BESEDA deluje v okviru KD »Franc Bogovič« Dobova od leta 2006, pred tem smo bili člani KD Žarek Brežice.

V svoji sredini imamo 10 aktivnih članov, ki delujejo na literarnem področju, slikarskem, kiparskem in se nekaj malega spogledujejo tudi z gledališčem.

Naš član je RUDI STOPAR, svetovno znan avtor haiku poezije, pesnik, slikar, kipar, grafik in še marsikaj, ki je izdal že nekaj pesniških zbirk (TE MOJE PESMI Vlakna mojega raja, Tolmuni neba), haiku pesmi SRČNI VETER, haig, da bi našteli vse, kjer je bil udeležen na kiparskem področju, bi potrebovali veliko časa in papirja, zato upamo, da bomo to lahko naredili postopoma.

V svoji sredi imamo RUDIJA MLINARJA, ki je napisal po dvajset gledaliških iger za odrasle in prav toliko za otroke, v zadnjih letih pa je izdal roman CIRIL IZ ŠENTANELA (Mohorjeva Celovec), pri isti založbi leto pozneje roman KJER PTICE ONEME, pri Mohorjevi Ljubljana v letu 2006 zbirko črtic VSTOPITE, istega leta pri založbi Salve Ljubljana skupaj s svojo življenjsko sopotnico Ivano Vatovec roman VSA NJEGOVA KRIŽPOTJA, v letošnjem  pa je pri založbi Goga iz Novega mesta izšel roman POSTAJA, v delu pa je še v soavtorstvu z Ivano Vatovec roman V SENCI GORE, ki bo izšel v novembru tega leta in drugi del VSA NJEGOVA KRIŽPOTJA ter roman o življenju FRANCA KSAVERJA MEŠKA. Mlinar je tudi avtor scenarijev za najrazličnejše prireditve in predstavitve.

Naslednja članica je ANTICA MARIJANAC, ki je izdala knjigo zgodb iz svojega otroštva z naslovom ANCI, TI PRESNETI MULC, ki je vredna branja. Antica piše tudi pesmi za odrasle in otroke, zbirko slednjih je skupaj z ilustratorko Zinko Žnidaršič pod naslovom KDO GRE Z NAMI izdala letos poleti. V delu pa ima že naslednjo zbirko pesmi za otroke.

NADA SRPČIČ je prisotna na vsaki prireditvi, kjer Beseda sodeluje. Je pesnica, ki je v lanskem letu pri založbi Žarek izdala pesniški prvenec SKRIVNOSTNO ŽARENJE.

JOŽICA UDOVČ KRHEN je pesnica in slikarka, ki je žal preskromna, da bi se sama predstavila s pesniško zbirko ali razstavo, vendar imamo njeni kolegi namero, da ji pri tem malo pomagamo.

DRAGO PIRMAN je bil soustanovitelj in prvi predsednik KD ŽAREK Brežice. Je tvoren pri vsakršnih prireditvah, upodobil je Prešerna v literarno recitacijski lepljenki v 14. slikah FRANCETA PREŠERNA KRIŽEV POT ter Župančiča v predstavitvi njegovega življenja VEŠ, POET, SVOJ DOLG? Je tudi pesnik, predvsem pa dober retorik, ki s svojim odličnim spominom uide vsaki zadregi.

BRANKO BOGOVIČ je človek, ki je svojimi risbami prisoten povsod. Napisal je tudi knjigo zgodovine dobovskega kulturnega življenja z naslovom MLAJŠI TEGA NE VEDO, ilustriral je PESEM O NESREČNI KATRI, ki je izšla letos, ilustriral je knjigo črtic Rudija Mlinarja VSTOPITE, pesniško zbirko Franca Živiča PESMI MOJEGA ŽIVLJENJA, pa tudi Pustne novice so polne njegovih ilustracij, podkrepljene z duhovitimi dialogi.

ŠPELA RAVNIKAR je študentka, ki piše pesmi in sodeluje na prireditvah, kjer je zelo zanesljiva govornica in povezovalka ter recitatorka.

FRANC ŽIVIČ piše pesmi, katerih prvo zbirko je pravkar izdal pod naslovom PESMI MOJEGA ŽIVLJENJA, ki je zelo razgibana, saj vsebuje vse teme, ki jih nudi življenje, čeprav v današnjem času ni vse zaželeno.

IVANA VATOVEC piše pesmi in prozo, izdala je pesniško zbirko POD SILO SPOMINA, v začetku naslednjega leta predvideva izdajo druge zbirke, v soavtorstvu z Mlinarjem je izšel roman VSA NJEGOVA KRIŽPOTJA, tik pred izidom je roman V SENCI GORE.

Naj dodamo, da vsi člani Besede recitirajo, berejo odlomke in že tudi odlično izvajajo dramatizirana dela, katerih scenarist je Rudi Mlinar.

Pri izvajanju svojih del navadno potrebujemo le ozvočenje, za sceno skoraj v celoti poskrbimo sami.

Dolžina programa je različna, se tudi prilagajamo, Prešernov križev pot traja 50 minut, Župančič 70 minut, ostalo se lahko kreira po dogovoru.

Program je namenjen odrasli publiki, vendar imamo vsebine dovolj tudi za otroke.

Letni časi niso pogoj, nastopamo lahko v obdobju celoletnega programa.

Predsednik sekcije je Rudi Mlinar, naslov : Prežihova 10, 8250 Brežice

Naslov za elektronsko pošto: ivana.vatovec@siol.net