KUD LIPOVCI


Korenine lipovskega petja sežejo v 40. in 50. leta 20. stoletja
Ta dekleta in fantje predstavljajo zametke organiziranega petja v Lipovcih.
S?asoma sta se iz njih oblikovali dve skupini:
1. Lipovske ljudske pevke in
2. Moški pevski zbor Lipovci.