KUD LIPOVCI


Ob 40-letnici
Vpis / sprememba besedila

LIPOVSKE LJUDSKE PEVKE

SO RAZPOZNAVNE ŽE VEČ KOT 40 LET 

Večkrat se mi ob spominjanju lipovskih ljudskih pevk v spomin spontano prikliče lik, v uho pa razpoznavni glas - zdaj že pokojne moje sosede Tilke Sraka. Skupaj s svojim – žal že tudi pokojnim možem Mirkom – dolgoletnim aktivnim članom moškega pevskega zbora Lipovci – sta gojila svojstveno in vzorno ljubezen do ohranjanja zakladnice ljudskih pesmi v Lipovcih. Omenjam jo tudi zato, ker je bila  ena izmed ustanovnih članic skupine ljudskih pevk in njihova dolgoletna voditeljica.

Tega je že dolgo nazaj… takrat je dišalo seno; kukavičji glas z dehteče lipe je hitel v popotnikovo uho; gospodar je pred križanim ustavil kravjo vprežo, si snel klobuk in se prekrižal; pod dobrimi starimi – neškropljenimi visokimi jablani so dedek nabirali v košaro dišeča jabolka – stisnili so jih za jabolčnico; ko pa so prišli dolgi zimski večeri in z njimi hlad – so se naši predniki zbrali ob toplem ognjišču, iz katerega je silil opoj prasketenja akacije, iz krušne peči pa je dišalo po svežem domačem kruhu… luščili so seme… bila je ljudska idila… V tej ljudski idili je odmevala ljudska pesem; vsak večer je bil koncert in vsak teden bi lahko posneli kako zvočno ali video kaseto oz. CD.

Že dolgo več ni tistih idiličnih večerov; imamo pa srečo, da se je ohranila skupina lipovskih ljudskih pevk, katera nam skozi petje ljudskih pesmi še vedno pričara kanček tiste starodavne idile.

Lipovske ljudske pevke so začele z organiziranim delovanjem okrog leta 1962, še prej pa so pele skupaj z lipovskimi fanti in moškimi.  V tem času so doživele preporod v sestavnem in aktivnem udejstvovanju: navezale so stike s skupinami drugih ljudskih pevk in pevcev, udeležujejo se revij ljudskega petja na občinski in regionalni ravni, predvsem pa zelo rade  zapojejo  na vsaki prireditvi v domači krajevni skupnosti. Rezultat takega pristopa sta med drugim tudi dve zvočni kaseti, ki so ju izdali v avgustu in decembru leta 2000, tretjo kaseto v letu 2002 in četrto kaseto z nostalgičnim naslovom "S pesmijo med spomine" v letu 2004. Gornji naslov članka »Lipovske ljudske pevke so razpoznavne že več kot 40 let«  je zgovoren in poleg tega, da pojejo že več kot 40 let - razkriva tudi njihov razpoznavni glas oz. imidž. Za spremembo bi jih bilo prav zanimivo slišati tudi v kakem novem – prerojenem imidžu, za kar pa imajo vso voljo, znanje in potencial.

Caki