KUD LIPOVCI


Pesniški zbornik NAJDEVANJA

NAJDEVANJALJUBEZEN DO BESEDE 

Pod krinko ljubezni nastopa izsiljevanje, ker ponujamo ljubezen, a zanjo postavljamo pogoje«, je zapisal LEO Felice Buscaglia v svoji knjigi Živimo, ljubimo in se u?imo.

Predava o ljubezni in se razdaja za druge. Njegova ljubezen je tako velika, da lahko objame tudi vas.

Ljubezen se pojavlja  v razli?nih oblikah: do so?loveka, narave, predmetov in navsezadnje obstaja tudi ljubezen do besede. V kulturno-umetniškem društvu Lipovci poleg ljubezni do petja, glasbe in gledališ?a gojimo tudi ljubezen do besede.

V okviru mladinske sekcije je bilo organiziranih že nekaj literarnih ve?erov, na katerih so se predstavili pesniki amaterji beltinske ob?ine. Ko boste prebirali ta ?lanek, bo že izšla tudi pesniška zbirka enajstih ljubiteljskih pesnikov ob?ine Beltinci.

V Najdevanjih objavljajo Mojca Jerebic, Katja Sraka, Tadej Jerebic, Franc Cigan Caki, Vera Bezjak, Miroslav Lebar, Bojan Bohnec, Staša Tušak, Valentina Novak, Renata Ficko in Svetlana Zrinski.

Pesniško zbirko smo poimenovali NAJDEVANJA. Poleg strokovnega dela urednic Cvetke Rengeo in Simone Zadravec  (slednja je tudi idejna vodja), je s svojo ljubeznijo do besede dodal velik pe?at tudi Milan Vinceti? s svojo spremno besedo.

?e izhajam iz samega uvoda, je LJUBEZEN kriterij velikega pomena za kakovostno življenje. Pri ustvarjalcih besede je ?utiti razdajanje svojih osebnih ?ustev, ljubezni, bole?ine predvsem pa ljubezni do prekmurske ravnice. Naj bo ta naša pesniška zbirka poklon ljubezni vsem vam, ki jo boste prebrali. Kot darilo ljubezni, v kateri ne postavljamo pogojev, da smo to, kar smo in kaj ?utimo. Navsezadnje smo snovalci besed, besede pa so lahko tudi pasti. Upam, da boste v Najdevanjih odkrili predvsem pasti ljubezni in ?utili z nami ljubezen do besede.

Poglej sliko

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki ste na kakršen koli na?in sodelovali pri projektu.

Renata Ficko