Vokalna skupina PEGAZOVE MUZE


O umetniški vodji - zborovodkinji
O umetniški vodji - zborovodkinji - Kaji Bicskey.