Vokalna skupina PEGAZOVE MUZE


Večer slovenske popevke - odzivi

VEČER SLOVENSKE POPEVKE, 8.12.2012

Zahvala

Članice Vokalne skupine Pegazove muze se za podporo, prispevana sredstva in donacije ter pomoč pri organizaciji in izvedbi koncerta »Večer slovenske popevke« (8.12.2012) zahvaljujemo naslednjim organizacijam in posameznikom:

Občini Rogaška Slatina in JSKD - OI Rogaška Slatina, Zavodu za kulturo Rogaška Slatina, TIC Rogaška Slatina, Združenju Sazas, Foto Zorin, Iztoku Virantu, Kon-Tiki Sailing, Podobi - Matija Kvesić s.p., Pegasus Boutique, Steklarni Rogaška d.d., Čokoladnici Syncerus Olimje, vinarjem in donatorjem drugih pijač (Franciju Pobežinu, Jožetu Križanu, Ivanu Zagoda, družini Plevnik, družini Štraus Kramer, Amon Olimje, Mijošek vina, Kozjanskemu parku, AHAC d.o.o., Grobelno), gostincem (Restavracija Sonce, Gostilna Šempeter - Srečko Kunst, Domačija Štraus Kramer, Kavarna Trunk, Podčetrtek, Gostišče Jurg) in gospema Cvetki Koražija in Nadi Zagoda - pomoč pri izvedbi pogostitve.

Posebna zahvala gre našim družinam in prijateljem ter podjetjem Zakladnici Tempel Rogaška Slatina, Frizersko – kozmetičnemu salonu Minka in Turistični agenciji Fontus, ki nas spodbujajo in podpirajo pri prav vsakem projektu.

Za dobro sodelovanje pri izvedbi koncerta se zahvaljujemo gostom: Vokalni skupini Osti jarej in Glasbeni skupini Gemaj.
Za tehnično podporo pri izvedbi pa se zahvaljujemo še – Sebastjanu Strašku –tehnična podpora pri projekciji in transferji, Klemnu Droveniku – tonskemu mojstru, Frančku Hajnšku - tehničnemu mojstru, Blažu Butu s sodelavci – mojstri za svetlobne efekte, Sandri Mitrović in hostesam – prostovoljkam in prostovoljcem.

Več o dogodku lahko preberete na:
Kozjansko.info - članek

Večer slovenske popevke

Večer slovenske popevke

Nastop Pegazovih muz na Aninem Dvoru
Nastop, 15.4.2013
 
Pegazove muze so nastopile na prireditvi ob 10. obletnici Knjižnice Rogaška Slatina na Aninem dvoru.
Več o dogodku lahko preberete na:

  Kozjansko.info - članek