Vokalna skupina PEGAZOVE MUZE


Zahvala - Pegazove muze - VSEPOVSOD LJUBEZEN, koncert, 16.2.2014

Pegazove muze - ZAHVALA – koncert VSEPOVSOD LJUBEZEN, 16.2.2014

Članice Vokalne skupine Pegazove muze z umetniško vodjo Mihaelo Pihler, prof. se za podporo, prispevana sredstva in donacije ter pomoč pri organizaciji in izvedbi koncerta »Vsepovsod ljubezen« (16.2.2014) zahvaljujemo naslednjim organizacijam in posameznikom: Občini Rogaška Slatina, Grand Hotelu Rogaška, Foto Zorin, Javnemu zavodu Turizem Rogaška Slatina- TIC Rogaška Slatina, Župniji Podčetrtek in župniku Jožefu Rogaču, mediju – Kozjansko.info, oblikovalcu Iztoku Virantu, fotografu Dejanu Hriberniku ter Združenju SAZAS.

Za dobro sodelovanje pri izvedbi koncerta se zahvaljujemo gostom: KD Vitis z umetniško vodjo Lariso Kocherovo, pevki Ani Ferme s pianistko Kajo Bicskey, pianistu Erminu Tkalcu, kitaristki Barbari Belcer, pevkama solistkama Metki Lorger in Mariji Počivavšek ter voditeljema – povezovalcema programa - Dubravki Berc Prah in Alešu Novaku.

Za tehnično podporo pri izvedbi pa se zahvaljujemo še - Klemnu Droveniku – tonskemu mojstru, Blažu Butu – mojstru za svetlobne efekte, Sandri Mitrović ter Maju Virantu in Jaši Virantu.

O dogodku lahko preberete na KOZJANSKO.INFO (povezava)

Pegazove muze - VSEPOVSOD LJUBEZEN, koncert, 16.2.2014Pegazove muze vabimo na koncert
VSEPOVSOD LJUBEZEN
Glasbene uspešnice s stand-up vložki
nedelja, 16.2.2014, ob 18:00, Kristalna dvorana Grand Hotela Rogaška

Nastopajo:
Vokalna skupina Pegazove muze, umetniška vodja Mihaela Pihler, prof.
KD Vitis, umetniška vodja Larisa Kocherova
Ana Ferme, klavirska spremljava Kaja Bicskey

Klavir: Ermin Tkalec
Violina: Petra Mikolič
Kitara: Barbara Belcer
Gostji solistki: Metka Lorger in Marija Počivavšek

Stand-up vložki: Aleš Novak in Dubravka Berc Prah


Vabljeni!

Vstopnina: 6 EUR, predšolski otroci brezplačno

Predprodaja vstopnic (ki bodo na voljo od 10.2.2014):
TIC Rogaška Slatina / 03 5814 414
Recepcija Grand Hotela Rogaška / 03 811 2000
Frizersko-kozmetični salon Minka / 040 510 949
Turistična agencija Fontus / 041 395 561Zahvala - Pegazove muze - VSEPOVSOD LJUBEZEN, koncert, 23.11.2013

Pegazove muze - ZAHVALA – koncert VSEPOVSOD LJUBEZEN, 23.11.2013

Članice Vokalne skupine Pegazove muze z umetniško vodjo Mihaelo Pihler, prof. se za podporo, prispevana sredstva in donacije ter pomoč pri organizaciji in izvedbi koncerta »Vsepovsod ljubezen« (23.11.2013) zahvaljujemo naslednjim organizacijam in posameznikom:

Občini Rogaška Slatina, Občini Rogatec, JSKD, OI Rogaška Slatina, Zavodu za kulturo Rogaška Slatina, TIC Rogaška Slatina, Steklarni Rogaška d.d., Orglarstvu Škrabl, Kon-Tiki Sailing, City Centru Celje, Foto Zorin, Cvetlično darilnemu butiku Klavdija, Župniji Podčetrtek in župniku Jožefu Rogaču, Obrtniškemu MPZ Šmarje pri Jelšah, Društvu Gaja, Gostilni pri Ahacu, vinarjema - Franciju Pobežinu in Jožetu Križanu, medijema – Kozjansko.info in časopisu OKO, oblikovalcu Iztoku Virantu ter Združenju SAZAS.

Posebna zahvala gre našim družinam in prijateljem ter podjetjem - Frizersko – kozmetičnemu salonu Minka, Zakladnici Tempel franšizni prodajalni Zlatarne Celje in Turistični agenciji Fontus, ki nas spodbujajo in podpirajo pri prav vsakem projektu.


Za dobro sodelovanje pri izvedbi koncerta se zahvaljujemo gostom: Vokalni skupini Osti jarej, Skupini Kvarta, pianistu Erminu Tkalcu, kitaristki Barbari Belcer in voditeljema – povezovalcema programa - Dubravki Berc Prah in Alešu Novaku.

Za tehnično podporo pri izvedbi pa se zahvaljujemo še - Klemnu Droveniku – tonskemu mojstru, Frančku Hajnšku - tehničnemu mojstru, Blažu Butu – mojstru za svetlobne efekte, Sandri Mitrović in hostesam – prostovoljkam in prostovoljcem.

Zapis o dogodku na KOZJANSKO.INFO (povezava)

VabimoPegazove muze vabimo na koncert
VSEPOVSOD LJUBEZEN
Glasbene uspešnice s stand-up vložki
sobota, 23.11.2012, ob 19:30, Kulturni center Rogaška Slatina.

Nastopajo:
Vokalna skupina Pegazove muze, umetniška vodja Mihaela Pihler, prof.
Vokalna skupina Osti jarej, umetniška vodja Mihaela Pihler, prof.
Vokalna skupina Kvarta


Klavir: Ermin Tkalec
Violina: Petra Mikolič
Kitara: Urban Pihler
Stand up vložki: Aleš Novak in Dubravka Berc Prah

Vabljeni!

Vstopnina:
6 EUR

predšolski otroci brezplačno

Predprodaja vstopnic (ki bodo na voljo od 8.11.2013):