Vokalna skupina PEGAZOVE MUZE


Sezona 2005-2006

 V sezoni 2005-2006 je vokalna skupina nastopila tako v domačem okolju (Rogaška Slatina, Rogatec), kot tudi drugod po Sloveniji (Slovenske Konjice, Celje) in pri tem sodelovala z Zavodom za kulturo Rogaška Slatina, Glasbeno šolo Rogaška Slatina, Mešanim pevskim zborom Strune (Slov. Konjice), Ženskim pevskim zborom Slovenske Konjice,  Komornim moškim zborom Celje in drugimi.