GLASBENO DRUŠTVO BOHINJ


Predstavitev
Glasbeno društvo Bohinj šteje sedmo leto delovanja (ustanovljeno je bilo decembra 1998). Godba Bohinj, ki je največja glasbena skupina v društvu, se je iz nič preko male komorne zasedbe razvila v 40-člansko zasedbo. Pridobljeno glasbeno znanje večine godbenikov je plod dela v lastni glasbeni šoli. Mladim godbenikom veselja in zagnanosti ne manjka, saj so trdno odločeni, da bodo sčasoma poustvajali glasbo na takem nivoju, ki je značilen za slovensko godbeništvo. Društvo kontinuirano skrbi za izobraževanje znotraj društva, aktivno pa se udeležuje tudi seminarjev in drugih oblik glasbenega usposabljanja. Godba beleži že lepe rezultate: v letu 2003 se je udeležila 10. tekmovanja godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Ormoža in v svoji skupini od 7. orkestrov zasedla 2. mesto, 2004 je bila na državnem tekmovanju, kjer je prejela srebrno plaketo, v letu 2005 pa je na tekmovanju »Ormož 2005« dosegla zlato plaketo. Godba je posnela že video-spot s skladbo Prepelica in nastopila tudi na TV Slovenija. Godbo Bohinj od vsega začetka umetniško vodi Daniel Leskovic. Društvo z godbo in s posameznimi instrumentalnimi sekcijami (trobilni orkester, sekcija klarinetisov, flavtistk) sodeluje na vseh kulturnih in zabavnih ter turističnih prireditvah v Bohinju. Nastopalo je tudi izven območja Bohinja in v tujini. Tako je godba že gostovala v Italiji, Avstriji, Nemčiji ter na Švedskem in na Hrvaškem. Tesno sodeluje s sosednjimi godbami, kontakte pa je navezalo tudi z nekaterimi bolj oddaljenimi. Vključevanje mladine Bohinja v Glasbeno društvo je ena temeljnih usmeritev društva. V tem delu vidi vodstvo društva odkrivanje glasbenih talentov, pravilno usmerjanje mladine, navezovanje iskrenih prijateljstev, ob vsem tem pa tudi kvalitetno izrabo prostega časa.
About us
Wind Band Bohinj The Wind Band Bohinj was founded in 1998 and is one of the youngest Wind Bands in the Gorenjska region. Daniel Leskovic has been conducting the Wind Band Bohinj since its foundation. The band played music for annuals concerts and for pleasure and also more modern and demanding compositions, so after a few years Band began to participate in competitions. The Band, which assembles up to 40 young boys and girls won on its first National competitions in 2003 two silver medals. In the National Competition in 2005 Wind Band Bohinj won the gold prize. Every Year the Band with its small groups held over 70 performances on municipal and state events as well as independent concerts in Slovenia and abroad and received important rewards and recognitions in several European countries. The young musicians performed in Italy, Germany, Croatia, Austria and Sweden. Now the Wind Band repertoire is composed of classical, jazz and light music pieces as well as marches.