KULTURNO DRUŠTVO GALICIJA


ORGANI DRUŠTVA

Predsednik:Peter Vipavc  (041-882-970) peter.vipavc@siol.net

                                                                 kd_galicija@kreart.si

Tajnik:Helena Turnšek  (040-870-743) helena.turnsek@guest.arnes.si

Blagajnik:Andreja Krulec (031-536-254) andreja.krulec@siol.net

Člani UO:Ivo Lindič,Brane Lešnik,Feliks Zajc,Mateja Brežnik,Anita Žolnir,

               Stanka Pečnik,Katica Petrin

Nadzorni odbor:Viktor Furman,Dejan Brežnik,Špela Tratnik

Disciplinska komisija:Irena Založnik,Jože Krulec,Jakob Žolnir