KUD MARIJ KOGOJ TURJAK


Poslanstvo društva in legendarni predsednik Ac
 

Franci Pečnik - Ac, ki je po dvomesečni nezavesti v bolnici (21. 3. - 15. 5. 1986), ko je prebolel anevrizmo in se vrnil domov šele proti koncu leta 1986, je že v letu 1987 ponovno zaživel KUD Marij Kogoj. Takrat je bil namreč pobudnik in soustanovitelj ŽPZ. To je bilo 18. 10. 1987 in od takrat dalje, pa vse do danes, Franci Pečnik - Ac že 25 let uspešno vodi lokalno kulturo. Z društvom daje poudarek predvsem sodelovanju s šolsko mladino, sodelovanju in ohranjanju prijateljstva s sosednjimi občinami in medgeneracijskemu sodelovanju in povezovanju. Njegove vrline, kot so samoiniciativnost, požrtvovalnost in vztrajnost pri delu so občudovanja vredne. Veliko pomembnost daje tudi pravilnemu obveščanju javnosti (demokratična načela). Njegova glavna naloga je organizacija in uspešna izvedba kulturnih prireditev, katere ohranjajajo našo identiteto in negovanje le-te prenašajo na mlajše rodove. Teh prireditev je bilo v 25-ih letih kar okoli 250! Društvo krepi spomin na bogastvo kulturne preteklosti, ki naj bo luč prihodnjim slovenskim rodovom. Tekom let so mnoge pomembne prireditve pod Acovo taktirko postale tradicionalne. Društvo pri organizaciji vseh kulturnih prireditev sodeluje po potrebi z JSKD OI Lj.-okolica, stalno pa z domačo občino Velike Lašče. Delo predsednika KUD-a - Aca ni ostalo neopazno, zato je že leta 1989 prejel priznanje OF – takratno priznanje občine Vič-Rudnik. V letu 2012 je ponovno prejel priznanje, tokrat priznanje občine Velike Lašče za 25 letno požrtvovalno in voluntersko delo.

 
Naše društvo je vsekozi in brez prestanka aktivno, tudi na dopustu in med počitnicami. Je DOMOLJUBNO, SAMOINICIATIVNO, VZTRAJNO IN NEPROFITNO. To je zagotovo lahko SVETEL ZGLED zanamcem.