KUD MARIJ KOGOJ TURJAK


Glavne dejavnosti društva

PEVSKA DEJAVNOST:

Leta 1987 je bil ustanovljen ŽPZ KUD-a Marija Kogoj, kasneje preimenovan v ŽPZ Rozamunda pod vodstvom zborovodkinje Olge Jež. Takrat smo tudi navezali prve stike z ZKO Lj.-Vič. V letu 1992 smo tudi iz moškega pevskega kvinteta ustanovili še moški pevski oktet KUD-a Marij Kogoj Turjak, pod vodstvom g. Štefana Zrnec, in s tem še obogatili našo pevsko dejavnost. Obe pevski zasedbi KUD-a sta prepevali vse do leta 2004. Ker smo že leta 1996 začeli z organizacijo občinske pevske revije na gradu Turjak, sta to revijo omenjena zbora bogatila vrsto let. Revija pevskih zborov občine Vel. Lašče je tako postala vsakoletna nuja, kjer se predstavijo tako domači kot gostujoči zbori.INSTRUMENTALNA DEJAVNOST:

Najbolj razširjena v društvu je harmonikarska dejavnost, saj že od junija leta 1990 dalje vsako leto ograniziramo srečanje ''Turjaški harmonikar''. Že takrat smo si zadali cilj, da bomo ljudem jasno pokazali kakšna naj bo demokracija, ki je tisti čas že ''trkala na vrata''. Pri organizaciji tega srečanja, ki v našem društvu ohranja množičnost pri igranju harmonike, se že od prvega srečanja dalje držimo strogih meril: enakopravna zastopanost obeh spolov, med nastopajočimi je prisotna nujna medgeneracijska povezanost, saj nastopajo najmlajši (7 do 15 let), srednja generacija in starejši (60 do 80 let). Prav najmlajši, ki na našem srečanju prvič stopijo na oder pred javnost, pridobijo z nastopom največ – in to je samozavest in pogum. Vseskozi strogo načrtujemo, da se na ''Turjaškem harmonikarju'' vedno pojavijo tudi nastopajoči iz sosednjih občin. Slednji tako poskrbijo za medsosedsko povezovanje in ohranjajo ter krepijo prijateljstvo med občinami. Razen harmonikarjev so aktivni člani našega društva tudi drugi instrumentalisti (violinisti, saksofonisti, kitaristi, orgličar, pianisti, itd. ).LIKOVNA DEJAVNOST:

Društvo, ki ga od leta 1987 vodi legendarni Franci Pečnik - Ac, si je že vseskozi želelo imeti še eno močno dejavnost. Zato je v oktobru leta 1999 ustanovilo likovno sekcijo, katero je na začetku vodil sedaj že pokojni slikar-samorastnik Ivan Klančar. Sekcija je v tistem oktobru leta 1999 ogranizirala prvo razstavo v Domu krajanov in sicer v sodelovanju z JSKD OI Lj.-okolica, ki ga je takrat vodil g. Matko Zdešar. V nadaljevanju so bile to vsakoletne razstave ob dnevu Reformacije. V letu 2008 pa se je razstava iz Doma krajanov preselila v Stolp gradu Turjak, termin razstave je ostal približno enak – konec oktobra. Organizator teh razstav je Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD OI Lj.-okolica), ki ga trenutno vodi ga. Tatjana Avsec, naše društvo pa mu je v vsestransko pomoč. Likovna sekcija  KUD-a Marij Kogoj razstavlja svoja dela na teh vsakoletnih razstavah, pripravi tudi kakšno razstavo v svoji režiji, s svojimi deli pa tudi obogati marsikatero kulturno prireditev na Turjaku.