KUD MARIJ KOGOJ TURJAK


Pomembne vsakoletne prireditve in njihov smisel

(1.) 8. FEBRUAR – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK (FEBRUAR):


Že vsa leta od ustanovitve KUD-a Marij Kogoj dalje, pred vsakoletnim slovenskim kulturnim praznikom organiziramo kulturno proslavo, v sodelovanju z učenci PŠ Turjak. Nujnost tega sodelovanja s šolo je v tem, da se v programu nastopajčih učencih krepi predsvem samozavest in pa prepotrebno domoljubje. Tudi njihove mentorice oz. učiteljice čedalje bolj spoznavajo pomembnost medgeneracijskega sodelovanja in pozitivne vzgoje najmlajših.

(2.) 8. MAREC – MEDNARODNI PRAZNIK ŽENA IN 25. MAREC – MATERINSKI DAN (SKUPAJ OKOLI 15. MARCA):


V mesecu marcu vsako leto organiziramo proslavo namenjeno tema dvema praznikoma. Tudi v programu teh prireditev sodelujejo učenci šole Turjak, kar je doprinos KUD-a pri pravilnem oblikovanju osebnosti najmlajših. Tudi tu so prisotni elementi spoštovanja in medgeneracijskega sodelovanja.


 

(3.) TRADICIONALNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV OBČINE VELIKE LAŠČE (OKOLI 8. JUNIJA):


Vrednota in lastnost KUD-a Marij Kogoja je tudi samoiniciativnost, zato je prav naš KUD maja meseca leta 1996 občini Vel. Lašče podal predlog, da bi se od tistega junija dalje (okoli 8. junija), vsako leto organizirala pevska revija. Datum izvedbe je tako določen zato, da bi se ob teh revijah stalno spominjali na Trubarjevo obletnico rojstva. Obenem pa bi oplemenitili tudi vsakoletni praznik občine Vel. Lašče. V letu 2012 je bila revija PZ organizirana že 16-ič. Ker poudarjamo pomembnost samoiniciative moramo povedati tudi, da smo že v letu 2001 navezali stike s Prosvetnim društvom Kanal iz občine Kanal ob Soči. Čeprav je Marij Kogoj v Kanalu preživljal otroška leta, za obstoj našega KUD-a, ki se imenuje po tem skladatelju, v Kanalu dotlej niso vedeli. Tudi zakaj se imenujemo ravno po Kogoju, niso vedeli. Na večih obiskih Turjaškega KUD-a v gosteh pri Prosvetnemu društvu Kanal, ki vsakoletno prireja Kogojeve dneve, smo jim predstavili Kogojevo življenje na Turjaku oz. na vasi Gradež, od koder je imel ženo. Navezali smo tesnejše prijateljske stike in poglobili sodelovanje, kar je izrednega pomena. V ta namen smo prav leta 2012 prvič na PEVSKO REVIJO občine Vel. Lašče povabili tudi dva njihova zbora, to sta bila MePZ Deskle in MPZ iz Liga. Tako na vsakoletni reviji, ki poteka v Viteški dvorani gradu Turjak, predstavimo trud in znanje domačih zborov, medse pa povabimo tudi nekaj zborov iz prijateljskih in sosedskih občin. Število vseh zborov, ki nastopijo ne sme preseči 11, od tega je od 2-5 gostujočih.


 

(4.) VSAKOLETNO SREČANJE HARMONIKARJEV - ''TURJAŠKI HARMONIKAR'' (OKOLI 22. JUNIJA):


Na pobudo takratne Turjaške glasbene oz. harmonikarske legende in staroste v KUD-u Marij Kogoj, Alojza Centa, smo že v juniju 1990 prvič organizirali srečanje harmonikarjev na Turjaku. Srečanje je bilo organizirano v sklopu ''MESECA KULTURE'', na gradu Turjak in sicer z namenom poenotiti obiskovalce za takrat že   prihajajočo demokratično ureditev. Že na tem prvem srečanju so sodelovali harmonikarji iz kar štirih občin in to pozitivno lastnost smo ohranili vse do današnjih dni. Posebnost naših harmonikarskih srečanj ''TURJAŠKI HARMONIKAR'' je tudi to, da sta med nastopajočimi prisotna oba spola - različnih starosti, kar kaže na prepotrebno medgeneracijsko povezanost in spoštovanje drugega spola. Harmonikarsko srečanje na Turjaku je zelo pomembno, predvsem za mlade, saj na teh srečanjih nekateri najmlajši tudi prvič stopijo na oder in se pokažejo javnosti, s tem pa si okrepijo samozavest in kulturni duh. Ob tem tudi spoznavajo, da so družbi potrebni in koristni ter jih le-ta ceni. Spoznavajo tudi pomembnost spomina na preteklost, saj se ob vsakoletnem srečanju spomnimo na legendarnega Alojza Centa. Obenem pa je to srečanje namenjeno tudi spominu na veliko zmago poveljnjika kranjskih čet, Andreja Turjaškega nad Turki pri Sisiku, ki je bila izvojevana 22. junija leta 1593. Ker se Turjačani že vseskozi spominjamo te odmevne zmage z žegnanjem v cerkvici Sv. Ahacija na Gori pri Turjaku, srečanje ''Turjaški harmonikar'' pomaga ohraniti ta spomin na junaško preteklost.


 

  

 

(5.) OBLETNICA ROJSTVA SKLADATELJA MARIJA KOGOJ IN TRADICIONALNI POHOD ''PO KOGOJEVI POTI'' (SEPTEMBER):


Letos, leta 2012 je bila 120. obletnica rojstva skladatelja Kogoja, po katerem se imenuje KUD.  Ker je skladatelj preživljal svoja otroška leta v Kanalu, smo zato še bolj okrepili stike z občino Kanal ob Soči. Tako smo na osrednjo svečanost ob 120. obletnici rojstva skladatelja, ki je bila na gradu Turjak 20. 9. 2012, povabili v goste tudi njihove predstavnike. Obiska v naši občini so se udeležili torej naslednji Kanalci: podžupan - g. Ivan Humar, preds. Prosvetnega društva Kanal - ga. Milica Zimic, preds. MePZ iz Deskel - ga. Helena Simčič in naš dolgoletni prijatelj, ki je obenem medsebojni ''vezni člen'' - g. Roman Mugerli. Skupaj z našimi vodiči so si ogledali naše občinske znamenitosti, tudi nekdanjo Kogojevo hišo. Na omenjeni slovesnosti so nastopajoči predstavili predvsem Kogojeva dela, med njimi tudi skladbe, katere je dokončal slavnostni govornik in poznavalec skladatelja Kogoja, prof. sklad. Jakob Jež.  V septembru mesecu pa tudi, v času oz. terminu obletnice rojstva skladatelja Marija Kogoja (20. 9.), vsako leto, s sodelovanjem TD Turjak, organiziramo pohod po ''Kogojevi poti''. Skladatelj je namreč iz teh krajev imel ženo, točneje iz vasi Gradež in je tu preživel veliko svojega življenja. Ljudje so ga videvali, da je s svojimi otroki velikokrat hodil skozi Laporje na Rašico na kopanje. Nazaj na Gradež se je po navadi vračal čez Mali Osolnik in Turjak. Ta pot je tudi vrisana na Turističnem zemljevidu, celotna dolžina je okoli 8 km. Ta vsakoletni pohod je dobro organiziran in voden skozi omenjene vasi in neokrnjeno naravo: Na Gradežu si lahko npr. ogledate sušilnico sadja iz leta 1938, črno kuhinjo, staro vinsko klet in muzej starega kmečkega orodja pod kozolcem. V Laporjah je moč videti korito iz leta 1938, v katerem so napajali živino. Vas Laporje je ohranila nekdanji videz, saj prebivalci skrbno obdelujejo zemljo in ohranjajo tradicijo kmetovanja.


 

(6.) TRADICIONALNI BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT DOBREPOLJSKE GODBE NA TURJAKU (DECEMBER):


Tudi ta koncert je bil začet v najbolj ''plodnem'' letu društva, to je leta 1996 in je povsem samoiniciativen. Z izvedbo tega koncerta z orkestrom godbe Dobrepolje, ki je tekom časa postal tradicionalen (leta 2012 že 17. po vrsti), smo že takrat želeli pokazati in dokazati kako iskreno naj potekajo medobčinska sodelovanja in krepitev prijateljskih vezi. KUD Marij Kogoj ga organizira vsako leto pred Božičnimi in Novoletnimi prazniki. To v naš kraj, tudi zaradi iskrenega prijateljstva z občino Dobrepolje, prinese obilo umirjenosti, ljubezni do drugega in spoštovanja vseh.