ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE


ZDAJ SE LAHKO SAME PODPIŠEMO

Romsko društvo Romano Pralipe Maribor je organiziralo tečaj za nepismene Rome, kateri že veliko let živijo v Mariboru. Tečaj je potekal na Andragoškem zavodu Maribor. Vsi udeleženci tečaja so se naučili pisati.

Izjava ene izmed udeleženk tečaja je bila tale:"Najbolj sem bila vesela, ko sem lahko prvič poštarju podpisala potrdilo, da sem sprejela paket. Prej je to namesto mene vedno naredila hči, ker se nisem znala podpisati. Zdaj je drugače."

Spričevala jim je podelil predsednik Romskega društva Romano Pralipe Maribor, gospod Fatmir Bećiri, kateri je ob tej priložnosti še dodal:

"Naše ženske so se veliko naučile: brati in pisati. V rojstnem kraju niso imele možnosti, da bi obiskovale osnovno šolo. Sem presrečen in zadovoljen. V današnjem času brez šole in izobrazbe ne moremo dobiti službe. Doma se učite čim več, vedno, ko boste  imele kaj časa."

KAKO IN KAJ Z NAŠIMI OTROKI V MARIBORU?

Delegacija Romskega društva Romano Pralipe Maribor, občasno obiskuie šole kamor zahaja 196 romskih otrok. Skupaj s šolami sproti rešujemo nastale težave. Romski otroci se pretežno dobro vključujejo v šolske programe in red. Stalni problem romskih otrok je pomanjkanje sredstev njihovih staršev, kateri ne morejo prispevati za kosilo v šoli. Če bi romski oroci imeli kosilo v šoli, bi lahko bili vključeni tudi v podaljšani pouk, kaj bi bistveno pripomoglo k boljšemu uspehu v šoli. Naša želja je, da bi se romski otroci počutili in obravnavali enakovredno drugim otrokom. Zato prosimo, da našim težnjam šole prisluhnejo in po svojih močeh pomagajo.

Največje razumevanje za romske probleme ima gospa ravnateljica Sonja Filipič iz Osnovne šole Janka Padežnika, katera nam zelo pomaga pri reševanju naših težav.

Poglej sliko