ROMSKO DRUŠTVO ROMANO PRALIPE


VOLILNA SKUPŠČINA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV

 Dne  23.aprila 2007 smo se v veliki dvorani IZUMA-a v Mariboru udeležili volilne skupščine ZKD Maribor, s pričetkom ob 17.00 uri in je trajala dve uri. Skupščine se je udeležilo 37 predstavnikov kulturnih društev, katera so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Maribor, tako, da smo bili sklepčni.. Kandidati za izvršilni in nadzorni odbor so bili soglasno sprejeti na javnih volitvah in prevzemajo nov mandat. Skratka do večnih sprememb v vodstvu ZKD-ja ni prišlo.Sprejeto je bilo poročilo o delovanju ZKD-ja za obdobje 2002 do 2007 in finančno poročilo za leto 2006. Razen znane problematike, s katero se srečujemo kulturna društva glede financiranja in ustreznih lokacij ter prostorov za delovanje, je zanimive novosti prinesla razprava: Ali bo Maribor leta 2012 evropska kulturna prestolnica?Kaj nam to prinaša in kaj se pričakuje od nas?Kam do odtekel ves denar, ki bo iz tega razloga namenjen kulturi, saj kulturna društva v okrilju ZKD-ja dobivamo le drobtinice.

SREČANJE Z ŽUPANOM MESTNE OBČINE MARIBOR

Novoizvoljeni župan Mestne občine Maribor gospod Franc Kangler, je dne 22.2.2007 na Mestni občini Maribor sprejel predstavnike Romskega društva Romano Pralipe Maribor. Srečanja sta se udeležila predsednik romskega društva Fatmir Bećiri in tajnik  romskega društva Džemaili Elvis.

Predsednik romskega društva je novoizvoljenemu županu predstavil dosedanje delovanje romskega društva, poudaril dosedanje dosežke ter ga seznanil z romsko problematiko v Mariboru. Predstavil je predlog za ustanovitev komisije za romska vprašanja. Gospoda župana je seznanil glede kulturne prireditve, ki jo bo izvedlo Romsko društvo Romano Pralipe Maribor, 6.4.2007 ob praznovanju svetovnega dneva Romov ter ga prosil za pomoč, glede najema in ozvočenja dvorane za praznovanje. Gospod župan je obljubil, da bo Mestna občina Maribor  pomagala pri delovanju Romskega društva Romano Pralipe Maribor.

Predsednik Romskega društva Romano Pralipe Maribor, Fatmir Bećiri, se iskreno zahvaljuje  gosodu županu Francu Kanglerju za topel in prisrčen sprejem.  

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA BORBO PROTI DISKRIMINACIJI V SLOVENIJI

Inštitut za etnične in regionalne študije je 12. februarja 2007 organiziral konferenco z imenom Vloga in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji. Konference so se udeležili predstavniki slovenskih in evropskih institucij za etnična in regionalna vprašanja ter  tudi predstavniki različnih slovenskih državnih institucij (ministrstva, policije, tožilstva, sindikata, zavoda za zaposlovanje, centra za socialno delo, zapora, urada Varuha človekovih pravic).  Konference se je udeležil tudi predstavnik Romov v Mariboru ter član ZRS gospod Fatmir Bećiri.

 Udeleženci konference so ugotovili, da v Sloveniji še vedno prihaja do diskriminacije na etnični in verski podlagi. Boj proti diskriminaciji pa je temelj za gradnjo demokratične in stabilne evropske družbe. Pogovor je potekal glede pogledov in izkušenj z diskriminacijo ter lastnega mišljenja udeležencev konference. Izpostavljen je bil položaj romske etnične skupnosti ter stališča in predlogi 19 romskih svetnikov v občinskih svetih. Izpostavljeni so bili tudi problemi manjšin, kar zadeva rabo materinega jezika in razvoja lastne kulture ter odnos slovenskega prebivalstva do Islama. Kot največje žrtve etnične in politične diskriminacije pa so še vedno aktualni »Izbrisani«.

Predstavniki slovenskih državnih institucij so predstavili svoje izkušnje, s katerimi se srečujejo  pri opravljanju svojega dela, predvsem tiste, ki temeljijo na diskriminaciji.

 Vsi udeleženci konference smo bili enotnega mnenja, da samo medkulturni dialog in spoštovanje različnosti sta pogoja za uresničevanje enakih možnosti za vse prebivalce Republike Slovenije. Vzgoja za sožitje med različnimi etničnimi skupinami pa bi morala biti prioriteta vsakega starša, vzgojitelja in učitelja.

 

OKROGLA MIZA

V torek 17. oktobra 2006, ob 11. uri, se je predstavnik Romov v Mariboru gospod Fatmir Bećiri, s člani Romskega društva Romano Pralipe Maribor, udeležil okrogle mize z naslovom Sobivanje z mariborskimi Romi, ki je potekalo v okviru aktivnosti Tedna vseživljenjskega učenja. Na okrogli mizi je bila izpostavljena problematika izobraževanja Romov. Izobraževanje Romov v Mariboru je zelo aktualna problematika, zato so se okrogle mize udeležili vsi predstavniki Romskega društva Romano Pralipe Maribor.

SESTANEK V LJUBLJANI

Predsednik Romskega društva Romano Pralipe Maribor, gospod Fatmir Bećiri, se je  26.04.2006 udeležil sestanka, na Rimski cesti 16 v Ljubljani. Sestanek je organiziral ECRI (Evropska komisija za boj proti rasizmu). Tema pogovora  so bili problemi v zvezi z rasizmom in nestrpnostjo v Republiki Sloveniji. Namen srečanja je bilo izoblikovanje priporočil uradnim oblastem, kako lahko rešujejo tovrstne probleme. Poleg članice Sekretariata ECRI-ja Sveta Evrope, gospe Liane Kalčina, so se sestanka še udeležili gospa Eva Smith Asmussen, članica ECRI-ja iz Danske, gospod Arvydas Matulionis, član ECRI-ja iz Litve in gospod odvetnik Giancaelo Cardinale, član ECRI-ja iz Strasbourga. Na sestanku so vsi udeleženci imeli priložnost, da predstavijo svoje mnenje o problemu glede rasizma in nestrpnosti.  Prav tako so vsi udeleženci imeli tudi priložnost  postaviti katerokoli vprašanje, ki sodi v področje delovanja ECRI-ja in na katerega naj bi bil ECRI pozoren.

MEDNARODNA KONFERENCA V WARSHAVI NA POLJSKEM

Konference se je udeležilo veliko število pomembnih ljudi kot so npr. iz Evropskega parlamena ga. Victoria Mohacsi, iz Združenih narodov, ki zastopa Kosovo ga. Laurie Wiseberg, iz Evropske unije ga. Eva Sobotka in g. Detlev Boeing ter drugi pomembni predstavniki iz cele Evrope. Slovenijo so zastopali g. Boris Frlec iz Ministrstva za zunanje zadeve, ga. Urška Ajdišek tudi iz Ministrstva za zunanje zadeve, g. Jožef Dolinšek iz Ambasade R. Slovenije v Varšavi, ga. Vera Klobčič iz Mirovnega inštituta za narodnostna vprašanja ter drugi predstavniki. Zvezo Romov Slovenije je zastopal član zveze ter predsednik Romskega društva Romano Pralipe Maribor, gospod Fatmir Bećiri.

Na konferenci smo se pogovarjali o Aškali in Sinti Romih, kakor tudi o vseh ostalih Romih. Vroča tema je bila o Romih na Balkanu, ki so zaradi vojne zapustili Kosovo in se v velikem številu naselili po Evropi. Romi, ki so živeli v naselju Mahala (Kosovska Mitrovica cca. 15.000) in kjer so imeli urejeno naselje z novimi hišami, Zdravstvenim domom, vrtcem, šolo, mestna četrt ter različne trgovinice so morali oditi po Evropi. Vsa njihov infrastruktura je bila uničena do tal, kar so tudi potrdili veliki predstavniki iz Kosova. 

Predstavnik Zveze Romov Slovenije  Fatmir Bećiri, ki je zastopal slovenske Rome, je povedal, da imajo Romi v Sloveniji dokaj urejene življenjske razmere, da imajo Romi tudi svoje predstavnike v Mestnem svetu, ter da je  Vlada Republike Slovenije v letu 1995 sprejela posebni program za pomoč Romom. Nekateri Romi pa prispevajo tudi svoje prispevke k izboljšanju razmer. To so tisti Romi, kateri so zaposleni ali si občasno najdejo zaslužek preko javnih del. Kljub vsemu prizadevanju pa je tudi v Sloveniji še veliko Romov, ki živijo v zelo slabih razmerah in so odvisni predvsem od socialne pomoči države.

Veliko predstavnikov je želelo, da se Romi vrnejo nazaj v svojo matično državo, ter da jim bodo pomagali urediti vse potrebne dokumente ter ostalo pomoč za življenje (domove), toda veliko število udeleženih Romov je protestiralo, da bi se želeli vrniti, vendar zaradi pomanjkljive varnosti ne upajo.

Poglej sliko

KONFERENCA V WIENNU

Predstavnik Romov v Mariboru, Fatmir Bećiri, se je 30. marca udeležil konference v Wiennu. Na konferenci se je razpravljalo o problemih, ki jih imajo Romi, kateri so nekoč živeli na Kosovu. Poudarjeno je bilo, da je večina Romov morala zapustiti svojo matično državo predvsem zaradi političnih problemov. Zato je na konferenci bilo poudarjeno, da je potrebno poiskati odgovorne osebe za nastale razmere na Kosovu ter jih nekako usmerijati pri njihovem delovanju. Želja je, da bi se s pomočjo Evropske unije ustvarile razmere, ki bi omogočile  Romom vrnitev v njihovo matično državo Kosovo.

Poglej sliko

SREČANJE PREDSTAVNIKOV ROMSKIH SKUPNOSTI S PREDSEDNIKOM REPUBLIKE SLOVENIJE DR. JANEZOM DRNOVŠKOM

      Poglej sliko                           Poglej sliko

Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek je ob Svetovnem dnevu Romov sprejel predstavnike Zveze Romov Slovenije. Pogovora so se udeležili Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, Slavko Cener, predsednik Svetniškega foruma pri Zvezi Romov Slovenije, Fatmir Bećiri, predsednik Romskega društva Romano Pralipe Maribor, Janez Obreza, direktor Urad Vlade RS za narodnosti ter člani Zveze Romov Slovenije Oto Baranja in Tone Hudorovac.

Predsednik Zveze Romov Slovenije gospod Horvat se je zahvalil predsedniku države za sprejem in ob tem dejal, da država kaže veliko razumevanje do Zveze Romov Slovenije in romske problematike. Nato je predsedniku pedstavil problematiko s katero se srečujejo Romi v Sloveniji, ki je v glavnini še vedno usmerjena k rešvanju osnovnih življenjskih in bivalnih razmer. Poudaril je, da so rezultati nekoliko boljši na področju izobraževanja, socialne pomoči, kulturne dejavnosti in informiranja romske skupnosti, da pa reševanje najbolj perečih problemov glede neurejenih bivalnih razmer poteka prepočasi. Ocenil je tudi, da se položaj Romov od regije do regije razlikuje. V pogovoru je pohvalil dosedanje sodelovanje z Uradom za narodnosti. Gospod Fatmir Bećiri je v imenu romske skupnosti iz Maribora predsedniku države predstavil težave, ki jih imajo Romi s pridobivanjem državljanstva zase oz. za člane svoje družine.

Predsednik dr. Janez Drnovšek je pozdravil prizadevanja za reševanje pereče romske problematike pri urejanju življenjskih razmer, kakor tudi dviga splošne izobrazbe med romsko populacijo ter nam ponudil pomoč pri hitrejšem reševanju romskih problemov.

SREČANJE PREDSTAVNIKA ROMOV IZ MARIBORA S PREDSEDNIKOM DRŽAVNEGA ZBORA BORUTOM PAHORJEM

Predsednik Romskega društva Romano Pralipe Maribor, gospod Fatmir Bećiri, se je v letu 2003 srečal s tedanjim predsednikom državnega zbora Borutom Pahorjem. Na srečanju sta se pogovarjala o problemih, ki jih imajo Romi iz Maribora in okolice. Največji del pogovora so namenili problemu glede reševanja statusa za Rome, kateri živijo v Republiki Sloveniji.

Poglej sliko