TURISTIČNO DRUŠTVO BABINCI


Naziv: TURISTIČNO DRUŠTVO BABINCI
Ulica: Babinci 20
Kraj: Ljutomer
Dejavnost/i: folklorna, dediščina
Matična številka: 5916143
Elektronski naslov: darinka.stuhec@siol.net
Spletni naslov: www.kreart.si/td_babinci

DOBRODOŠLI!

Društvo je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru dne 03.07.1995 kot Turistično društvo Babinci s sedežem Babinci 20 pošta Ljutomer. Ves čas od tistega časa aktivno deluje navedeno društvo. Predvsem pa je začelo delovati še bolj aktivno, ko je leta 1997 ustanovilo svojo folklorno skupino. Folklorna skupina je takrat štela 18 članov. Kot vsak začetek je bil tudi začetek folklorne skupine zelo težak, saj je bila brez lastnih oblek.Od leta 2002 skupino sestavlja 12 parov, vodja skupine pa je Slavica Jureš. Leta 2003 smo bili uvrščeni na medobmočno srečanje folklornih skupin. Nastopali smo po Sloveniji in na mednarodnem kongresu evropskih zdravnikov v Avstriji.Plešemo Prleške in Prekmurske plese, igramo na ljudska glasbila in imamo v svojih programih tudi petje ljudskih pesmi ter pripravimo skeče.