KUD Triglav Slovenski Javornik - Jesenice

 

Začetki kulturno umetniškega društva Triglav segajo v leto 1991, ko se je takratna upokojenska skupina s Slovenskega Javornika – Koroške Bele zaradi močne okrepitve z mlajšimi člani razdelila na dva dela. Mlajša skupina si je nadela ime Triglav, se priključila društvu DPD Svoboda Slovenski Javornik in pod vodstvom Cilke Peternel v organizacijskem in strokovnem pogledu začela samostojno pot. Leta 1996 je bilo zaradi razširitve dejavnosti s pevsko skupino, glasbenim ansamblom in sekcijo ročnih del in zaradi potrebe po učinkovitejši organiziranosti tudi pravno formalno ustanovljeno društvo KUD Triglav Slovenski Javornik – Jesenice, sodi med najvidnejše kulturne organizacije, ki danes v občini Jesenice na izredno kvalitetnem nivoju skrbi za ljubiteljsko kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost. Za svoje zasluge je leta 1993 prejela občinsko priznanje in leta 1999 Plaketo občine Jesenice. Vanj je aktivno vključenih preko 50 članov, le-ti v različnih sekcijah zadovoljujejo svoje in družbene interese po ohranjanju in poustvarjanju slovenskega ljudskega izročila.